Ελληνικά

Σερβις & Υποστήριξη

Η Εταιρεία θεωρεί πως ο υπολογιστής , το κινητό ή οποιαδήποτε συσκευή αναλάβει να επισκευάσει είναι δικός σας ή προσώπου που εκπροσωπείτε νόμιμα. Αν αποδειχθεί το αντίθετο
δεν φέρουμε καμία ευθύνη

Σε περίπτωση βλάβης της μονάδος αποθήκευσης του υπολογιστή σας, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων σε οποιουδήποτε είδους μαγνητικό ή και μη μέσο,
για τα εγκατεστημένα προγράμματα και πληροφορίες καθώς και ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εσόδων που προκύψει από αυτά.

Σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών για την επισκευή της συσκευής σας, μπορείτε να μας ζητήσετε τα παλιά-κατεστραμμένα μέρη της συσκευής σας. Σε περίπτωση που αυτά δεν ζητηθούν
προωθούνται στα αντίστοιχα κέντρα ανακύκλωσης.

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της επισκευής της συσκευής του ενώ εκκρεμεί παραλαβή ανταλλακτικού βαρύνεται με το κόστος του ανταλλακτικού και παραδίδεται σε εκείνον. Αν
δεν εξοφληθεί το ανταλλακτικό δεν παραδίδεται και η εκάστοτε συσκευή. Μετά το πέρας 3 μηνών που η οποιαδήποτε συσκευή δεν ζητηθεί αυτή εμπίπτει στην κυριότητα του καταστήματος να την
διαθέσει κατά βούληση.Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δεν μπορούμε να σας βρούμε στο τηλέφωνο.